HODNOCENÍ A POZNATKY Z MORAVSKÉHO ŠAMPIONÁTU
A VÝSTAVY V OLOMOUCI  4. - 6. 8. 2017

Tato akce přesahuje svým rámcem a obsahem běžné výstavy a chovatelské akce. Katalog obsahuje o počtu přihlášení koní, jejich původy. V úvodu jsou uvedeny záštity významných činitelů a důležitým oznámením je ocenění významných chovatelů Moravy a Slezska.
Dále obsahuje sponzory této akce a poděkování těmto sponzorům.
V letošním roce se nám podařilo po schůzce předsednictva přece jen uspíšit přihlášky do tohoto katalogu.  Nešvarem stále zůstává pozdní nahlášení jak vystavovaných koní, případně koní do doplňkového programu. Vzhledem k  počtu koní a především velkého počtu poníků, kteří si zajišťovali samostatný program, byl katalog poníků samostatný.
Změnou v letošním  roce v organizaci výstavy bylo zahájení hodnocení tříletých teplokrevných klisen i klisen s hříbaty již v pátek od 15.00 hodiny. Jejich vyhodnocení pořadí urychlilo průběh a plynulost sobotního šampionátu. Klisny i hříbaty ČT byly vyhodnoceny schválenou komisí.
Tříleté chladnokrevné  klisny  a chladnokrevná hříbata byla hodnocena přímo v sobotu. Pro příští výstavu bude nutné i tyto kategorie hodnotit v pátek.
Pro výstavu poníků a hodnocení jednotlivých plemen poníků byl k dispozici po celý den kolbiště opracoviště.
Samotný program byl velmi široký svým rozsahem. Především šlo o chovatelské přehlídky, které byly prokládány doprovodným programem. U tříletých klisen bylo vyhodnoceno první až páté místo, a čtyři další na celkový počet devět klisen na postup do finále České republiky.
Hříbat ČT byla rozdělena na klisničky, bylo vyhodnoceno 1. - 5. Místo a hřebečky, kde bylo vyhodnoceno 1. - 4. místo. 
Tříleté chladnokrevné ČMB, vyhodnoceno  1.- 5.místo a 1.-3. místo u hříbat. Tato kolekce vzhledem k různým chovatelům nevykazovala přílišnou uniformitu plemene. Norické klisny byly pouze dvě, klisen s hříbaty bylo pět, především od paní Juráňové z Bruntálska a tato kolekce hříbat po hřebci Vespan byla velmi ucelená a typická norického plemene. Tříleté klisny slezského norického koně byla nejpočetnější, velmi vyrovnaná, jak v typu, tak především v chodech, vyhodnoceno bylo 1.-5.místo a 1.-5.místo hříbat. Trošku problémem při hodnocení chladnokrevníků byla časová tíseň a nutnost urychlit toto hodnocení.
K samotné organizaci výstavy, Moravský šampionát v Olomouci organizoval SCHKMS z.s. se zapojením spolků a odborných svazů.  Byly projednány podmínky výstavy v areálu ESC Olomouc, včetně rozhlasu a reklamy. Významnou měrou vše řešila paní Lenka Zemanová, sekretář svazu, včetně samotné organizace šampionátu za což ji patří uznání a poděkování. Organizačně bylo velmi dobře zvládnuto ustájení koní, evidence a přihlášení chovatelů.  Doprovodný program doplňoval chovatelské ukázky a oživil celý den na kolbišti. Historická ukázka, umění vozatajců jednospřeží pod vedením pana Jirgaly, nádherné čtyřspřeží z Klokočova vedené mistrem opratí Janem Blizňákem, dámy v sedle, čtverylky poníků, westernová ukázka nejlepšího českého westernového jezdce Jonáše Bujnocha a skákání poníků vždy vyvolaly potlesk diváků. Musíme velmi ocenit chovatele, kteří přijeli předvést výsledky své chovatelské práce. Komise velmi zodpovědně vyhodnotily, jak tříleté klisny, tak hříbata.
V teplokrevných klisnách bylo v pátek vyhodnoceno a oceněno prvních pět tříletých klisen ČT a čtyři další, které postupují do finále České republiky.
Při sobotním předvádění jsem byl velmi překvapen postupem komise, která na základě rozhodnutí pana Karla Růžičky vybrala pouze šest klisen, ostatní tři budou postupovat z jihomoravské oblasti. Tímto rozhodnutím došlo k narušení jednotného postupu a rozhodnutí předsednictva SCHKMS z.s. , protože od doby, kdy se koná finále tříletých klisen v České republice z Moravy jednotně byly vybrány tyto klisny buď v Přerově, Tlumačově nebo loni a letos v Olomouci. Považuji toto rozhodnutí zástupců jihomoravské oblasti za neoprávněné řešení a zásah do pravomoci chovatelů Moravy a Slezska.
Vzhledem k přispění sponzorů, jak finančně, tak věcně, bylo možno vyplatit a ocenit chovatele tříletých klisen a hříbat částkou 45.000, finanční prostředky poskytla firma Agras  Želátovice, Agromex, Polfin Agro, dále bylo rozděleno 10q granulí Troubecké hospodářské a.s., 20q ovsa, hodnotné veterinární doplňky krmiv firmy Vetoquinol, Biovety Ivanovice, ZH Tlumačov a další věcné ceny pro poníky. Resort Hodolany věnovalo dva poukazy na dvoudenní wellness pobyt. Všem sponzorům touto cestou děkujeme a věříme, že podpoří koně i v následujícím období.
Sobotní Moravský šampionát proběhl za přímo tropického horka, které se odrazilo na chování zvířat i lidí. Diváci se schovávali pod přístřešky a ve stanu V.I.P. Na tribuně se nedalo sedět. Přesto výstavu navštívilo poměrně hodně diváků, což se odrazilo v obléhání stánků s občerstvením a jídlem. Z hlediska zajištění občerstvení a jídla patří poděkování manželům Čubrdovým.
Velké uznání a poděkování přináleží předvaděčům z ZH Tlumačov panu Ludvíkovi, panu Holešovskému a dalším předvaděčům z řad chovatelů. Hlasatelé ing. Roman Klos a Viktor Chytílek zasluhují obdiv a poděkování, že vydrželi až do konce Moravského šampionátu.
SCHKMS z.s. si velmi váží chovatelů a organizátorů těchto akcí, proto jsme v úvodu Moravského šampionátu ocenili 13 významných chovatelů a organizátorů na Moravě. Byly jim předány hodnotné upomínkové plakety s poděkováním. Celý den mohli strávit ve V.I.P u a sledovat dění  na kolbišti.
Předsednictvo při svém nejbližším jednání rozebere případné připomínky a návrhy na vylepšení takovéto rozsáhlé akce.
Ještě jednou děkuji všem,  kteří se na tomto Moravské šampionátu podíleli.
MVDr. František Horník
Předseda SCHKMS z.s.

I. MORAVSKÁ VÝSTAVA PŮVODNÍCH BRITSKÝCH PLEMEN
OLOMOUC - 5. 8. 2017

V letošním roce dostali chovatelé původních britských plemen na Moravě krásný dárek od Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska v podobě I. Moravské výstavy původních britských plemen, kde měli příležitost své pony a koně představit nejen akreditované britské posuzovatelce paní Anně Stevens z Velké Británie, ale i široké laické a odborné veřejnosti. Výstava původních britských plemen byla začleněna do druhého ročníku Moravského šampionátu teplokrevných a chladnokrevných klisen a na její organizaci se jako spolupořadatelé podílel spolek Chovatelé koní Ostravsko a Svaz chovatelů shetlandských pony. Program zahrnoval dvě části: v dopoledních hodinách dostaly prostor speciální výstavní třídy, které vyvrcholily Šampionátem podsedlových tříd, po obědě přišly na řadu chovatelské třídy na ruce, které byly zakončeny Šampionátem výstavních tříd na ruce. Vše se odehrávalo v krásném prostředí ESC Olomouc - Lazce.
V Mladém vystavovateli byly děti dle věku rozděleny do tří skupin. Z každé skupiny postoupily dvě nejlepší dvojice do finále, kde se soutěžilo o Cenu SCHKMS pro nejlepšího mladého vystavovatele.Ze všech šesti vynikajících finálových výkonů paní posuzovatelku nejvíce oslovilo předvedení WMP valacha LimetreeQuick Silver Lucií Robkovou, která si z rukou předsedy SCHKMS pana MVDr. Františka Horníka převzala krásné ocenění.
Na startovní listině velšské LR třídy jsme mohli vidět jak již zkušené závodníky, tak i nováčky. Vynikajícím předvedením, korektním exteriérem a velmi dobrým typem podtrženým správnou úpravou si paní posuzovatelku získala WPBr klisna Nadi, na jejímž hřbetě soutěžila sedmiletá Klárka Mošťková, s vodičem paní Beatou Moštkovou (JS Beaty Mošťkové, Čeladná).
Také v shetlandské LR třídě zvítězili ti nejzkušenější. V podání týmu JK Trojanovice viděli diváci výborně zvládnutou prezentaci ve skupině i dobře zajetou individuální úlohu s klidným stáním v řadě a výborný celkový dojem doplnila i vysoká kvalita poníka, kterým byla klisna Dailey van de OlleDijck. Tu nám pod sedlem předvedla Terezka Valštýnová s vodičem panem Janem Valštýnem.
Olomoucká třída začínajících jezdců byla zároveň 4. kolem seriálové soutěže FirstRidden šampionát 2017.Mezi začínajícími jezdci zazářila sedmiletá Lucka Robková, která již před tím zabodovala v Mladém vystavovateli.LimetreeQuick Silver ochotně se svojí malou jezdkyní spolupracoval, a to jak ve skupině, tak v individuální části, předvedl hezké přechody a klidný, ale živý pracovní cval.
Otevřená jezdecká třída (OR), kde jsou na jezdce i koně kladeny z hlediska výkonu větší požadavky, než ve třídě FR byla rozdělena na dvě části. V první jsme viděli dvojice, přihlášené v seriálové soutěži Open Ridden šampionát. Po výborném výkonu a s vysokými známkami za typ a exteriér se na prvním místě umístila LimetreeValencia (velšský pony) s Kateřinou Stránskou z JK Sobotka. Ve druhém oddělení, kde jsme viděli početnější startovní pole, na příčku nejvyšší dosáhla Dominika Marečková s valachem velšského pony v typu kob českého chovu Pretoria Cedrik, kteří reprezentovali hřebčín Pretoria zemědělské společnosti MARWIN.
Speciálková část výstavy byla zakončena šampionátem podsedlových tříd, do kterého se kvalifikovali dva nejlépe umístění ze tříd LR, FR a OR. Titul šampiona získala klisna LimetreeValencia s Kateřinou Stránskou, vicešampionem se stala shetlandská klisna Dailey van de OlleDijck s Terezou Valštýnovou.
Díky podpoře SCHSHP byly pro toto plemeno v letošním roce v Olomouci vypsány také samostatné chovatelské třídy na ruce, a to jak v kategorii mini, tak standard. Jejich výsledky se započítávaly do Chovatelského poháru SCHSHP. Nejlepším SHP olomoucké výstavy se stal Gádžo Permoník (maj. paní Ludmila Ondřejová), vicešampionkou plemene MarkesGioia (maj. sl. Karolína Marková).
V Malých Mountain and Moorland plemenech s výjimkou SHP jsme měli obsazené pouze třídy dospělých, kde převažovali velšští horští pony. Titul šampiona kategorie si odvezl valach Lledrith Dakota (maj. Adélka Selyben), který se účastní především LR tříd. Vicešampionský titul rovněž zůstal na Moravě. Pro stáj Kenberry ho získal plemenný hřebec 1993 CalamityZuriel Casanova (maj. paní Žaneta Lodzianová), který je synem úspěšné leadreinové klisny Lustoord Zita.
Velká Mountain and Moorland plemena byla záležitostí velšských kobů. K naší obrovské radosti se v Olomouci v této kategorii prezentovalo 75 % koní českého chovu, což v plné míře obstarali odchovanci hřebčína Pretoria. Šampionkou kategorie se stala čtyřletá klisna ve vynikajícím typu se skvělým pohybem -  Pretoria Excellency, titulvicešampiona získal pětiletý valach Pretoria Mawerickv majetku manželů Robkových ze Stáje u Sepíka.
V kategorii WPBr byly, jako v jedné z mála, obsazeny všechny třídy, od hříbat až po dospělé koně. V šampionátu byly nejúspěšnější dvě dospělé klisny. Šampionkou se stala Nadi (KVH 120 cm) paní Beáty Mošťkové, která představuje velmi pěkný typ malých WPBr a byla na výstavu výborně připravena. Titul vicešampiona obdržela větší Lucky Sunny (KVH 147 cm) paní Ireny Maixnerové, jež se vicešampionkou kategorie WPBr stala již loni na MPPBP v Pardubicích.
Z kategorie ostatních původních britských plemen jsme si mohli v Olomouci prohlédnout čtyři zástupce Irských kobů, ze dvou různých stájí. Nejvíce se z této čtveřice paní posuzovatelce líbila osmiletá klisna QueenofHearts Sajmon, importovaná z VB, v majetku paní Ivany Tomkové, která zvítězila ve své třídě, stala se šampionkou kategorie a získala také speciální cenu ICS ČR pro nejlepšího Irského koba výstavy. Ke stejnému majiteli putoval i titul vicešampiona kategorie, kterým byl oceněn plemenný hřebec 2283 SD Conrad, jež se může pochlubit ojedinělým zbarvením „pink blagdon“.
Celodenní program výstavy vyvrcholil závěrečným šampionátem, do kterého se kvalifikovali všichni šampioni a vicešampioni kategorií. Absolutně nejlepším koněm I. Moravské přehlídky původních britských plemen se stal WMP Lledrith Dakota, který ke svému letošnímu úspěchu v Nebanicích přidal již druhý titul supreme šampiona výstavy. Své vysoké kvality napříč všemi plemeny prokázal také zástupce SHP v mini typu Gádžo Permoník, jehož majitelka odjížděla domů s titulem supremevicešampiona výstavy.
Děkujeme SCHKMS, ASCHK i SCHSHP za podporu SVT i původních britských plemen a budeme se těšit na to, i v příštích letech zůstane tato výstava součástí Moravského šampionátu teplokrevných a chladnokrevných klisen.
                      
Fotografie Jana Živníčková a Lucie Robková

Držitelka ceny SCHKMS pro nejlepšího MV Lucka Robková
Šampioni výstavy Lledrith Dakota a Gádžo Permoník
 
WYSIWYG Web Builder