Hodnocení výstavy koní Nový Jičín

Za krásného počasí, v krásném prostředí novojičínského areálu, vyzdobené trojúhelníkem pro předvádění koní, proběhla dne 26. 5. 2018 chovatelská výstava chovatelů koní Novojičínska a okolí. Chci upozornit, že v této době je důležité, že spolky sdružují chovatele koní bez ohledu na plemena koní. Tuto situaci musíme využít pro další informace a řešení problémů v Českém teplokrevníku. Musíme zajistit informovanost členů a dění ve svazech a to především v odborných svazech s řešením zápisu tříletých klisen do plemenných knih a výkonnostní zkoušky teplokrevných klisen. Na kolbišti v Novém Jičíně bylo předvedeno 13 tříletých teplokrevných klisen. Tyto klisny se vyznačovaly velmi dobrou přípravou, prochovaností, s velmi dobrými původy. Předvedení klisen bylo velmi korektní a pochvalu si zaslouží především předvaděči.
Chladnokrevné klisny byly pouze tři, ale představovaly kvalitu chovu hřebčína Klokočov.
Velmi pěkná kolekce slezských noriček a jedné noričky byla chovatelským průřezem mladých klisen po významných plemenících slezského norika 1568 Nacho-B a 2986 Neron.
Klisny s hříbaty byly předvedeny v počtu: 3 teplokrevná hříbata, 2 hříbata vlastní pan ing. Křivka z Bruzovic a jsou po hřebci 2766 Quidam. Vyznačovaly se velmi dobrým pohybem. Hříbátko MVDr. Horníka po hřebci 5238 Diamant de Pleasure bylo mladší, ale také s velmi pěkným pohybem.
Již tradičně výstavu doplňují poníci. Byli rozděleni do tří skupin. Shetland pony, Welsh pony a sportovní pony. Šampiona poníků již tradičně volí diváci.
Výstavu doplnila velmi pěkná ukázka fríských koní Mgr. Šimanské z Pavlovic. Fríský kůň je plemeno dovezené z Holandska, předvedeni byly dva jedinci.
Ve specielní ukázce, tzv. K-faktor, vystoupili s ukázkami práce v lese, práce s kládou a poslušnost chladnokrevných koní Aleš Lichnovský z Rybího a Pavel Geryk z Mořkova.
Všichni účastníci výstavy získali floty s koženou plaketou a koně, kteří se umístili získali velmi pěkné finanční odměny.
Neděle byla sportovní. Hlavním programem byly parkurové soutěže, od nejmenších, po velké koně a také od nejmenších dětí, po ty starší. Nechyběly vozatajské jízdy, jednospřežní a dvojspřeží. Hlavní sportovní událostí byl cross, jízda poníků v terénu, který jsme nazvali Memoriál pana Vaníčka, který byl zakládajícím členem spolku Nový Jičín, byl vždy velmi aktivní a letos v zimě nás navždy opustil. Startovalo 17 poníků, podívaná byla akční a vzrušující, jednotliví startující museli překonat 17 přírodních překážek, včetně nerovností terénu. Vítězkou se stala Natálie Špůrková s poníkem Sony.
Dále pokračoval Pohár předsedy spolku, jelo celkem 6 koní a velmi rychlou jízdou zvítězila Kristýna Horníková na pony Hvězda. Jedná se o putovní pohár předsedy spolku, který na daný rok získává vítěz této terénní jízdy.

Děkuji všem chovatelům, sportovcům a divákům za účast.
MVDr. František Horník
26. - 27. 5. 2018 CHOVATELSKÁ VÝSTAVA CHOVATELŮ KONÍ NOVOJIČÍNSKA
1. MÍSTO  90/73 GRANADA
chovatel: MVDr. Večeřa Josef     majitel: Koláček Pavel
2. MÍSTO  90/146 KETTY-H
chovatel: MVDr. Horník František    majitel: MVDr. Horník František
3. MÍSTO  90/49 WINNIE
chovatel: Ing. Bendová Miroslava    majitel: Ing. Bendová Miroslava
4. MÍSTO  90/50 LEGGIE MAYSA
chovatel: Hrabalová Alena     majitel: Hrabalová Alena
5. MÍSTO  90/100 POLÁRKA
chovatel: Fryšarová Lenka     majitel: Tomášková Hana
TŘÍLETÉ KLISNY TEPLOKREVNÉ
1. MÍSTO  67/191 ULITA
chovatel a majitel: Vítkovská zemědělská s.r.o
2. MÍSTO 67/197 ULTIMA
chovatel a majitel: Vítkovská zemědělská s.r.o
3. MÍSTO  67/214 SALIMA
chovatel: Bc. Fryšarová Petra     majitel: Mikeš Libor
TŘÍLETÉ KLISNY CHLADNOKREVNÉ
2451 NEREI
plemeno: Slezský norický kůň

chovatel: Reichel Pavel      majitel: Cáb Pavel
1558 GALANDRO ZH
plemeno: Český teplokrevník

chovatel: Fischer Radomír  majitel: Zemský hřebčinec Písek
PLEMENNÍ HŘEBCI
1. MÍSTO  kobylka
narozena: 19.2.2018 
z matky 65/188 Akela  po 2766 Quidam
chovatel: ZS Bruzovice s.r.o.     majitel: ZS Bruzovice s.r.o.
2. MÍSTO  KASIA-H DIAMANT
narozena: 8.4.2018 
z matky 67/575 Kanasta-H     po 5238 Diamant de Plaisir
chovatel: MVDr. Horník František   majitel: MVDr. Horník Franitišek
3. MÍSTO  kobylka
narozena: 17.4.2018
z matky 65/385 Angie   po 2766 Quidam
chovatel: ZS Bruzovice s.r.o.   majitel: ZS Bruzovice s.r.o.
KLISNY S HŘÍBATY TEPLOKREVNÉ
1. MÍSTO  NOE
narozen: 21.4.2018
z matky 68/236 Líza    po 2986 Neron
chovatel: Pospěch Vojtěch    majitel: Pospěch Vojtěch
KLISNY S HŘÍBATY CHLADNOKREVNÉ
1. MÍSTO  66/767 SHERY
plemeno: norický kůň
chovatel: Novák Libor   majitel: Novák Libor
2. MÍSTO  69/211 LUCKA
plemeno: Slezský norický kůň
chovatel: Pospěch Vojtěch    majitel: Pospěch Vojtěch
3. MÍSTO  67/363 SÁRA
plemeno: Slezský norický kůň
chovatel: Pecháček René   majitel: Pospěch Vojtěch
DVOULETÁ HŘÍBATA CHLADNOKREVNÁ
Emiko Christine van Pawlowitz
plemeno: Anglo European
chovatel: Mgr. Šimanská Hana   majitel: Vrzalová
Yfke fane San Ieren
plemeno: Fríský kůň
chovatel: M.Schlief a F.M.J. Debruyne   majitel: Vrzalová
OSTATNÍ PLEMENA
1. MÍSTO LILLE ROSENDALS MAGIC
chovatel: Tovgaard Barbara a Ivan   majitel: Ondřejová Jana
2. MÍSTO  DAILEY V.D. OLLE DIJCK
chovatel: Mevr.G.Blom-v.d.Veeen     majitel: Ondřejová Jana
SHETLAND PONY
1. MÍSTO PRETORIA RIKITAN (CZE)
plemeno: welsh pony of cob, sekce C
chovatel: Marwin v.o.s.   majitel: Baloušková Tereza
2. MÍSTO  10/925 ALPINHORSE TOBY
plemeno: welsh cob, sekce D
chovatel: MVDr. Březinová Petra    majitel: Žimulák Rudolf
3. MÍSTO  65/805 KENNBERY JESSI JAZZ
plemeno: welsh pony, sekce B
chovatel: Lodzianová Žaneta    majitel: Filová Ivana
WELSH PONY
1. MÍSTO  69/175 RONJA
plemeno: Český sportovní pony
chovatel: Rostock Karolina     majitel: Hošáková Marie
2. MÍSTO  KEES
plemeno: pony
chovatel: -      majitel: Holešovský Pavel
3. MÍSTO  67/943 FRODO-HF
plemeno: Český sportovní pony
chovatel: Fiala Aleš      majitel: Fialová Tereza
SPORTOVNÍ PONY
2370 ORCHID"S ROMARIO II
plemeno: New forest pony 
připouštěcí stanice: Pavel Holešovský
chovatel: Mw C. van de Laar    majitel: Hanák Bedřich
4. MÍSTO  SHARIF
chovatel: Malgorzata Siergiej    majitel: Holešovský Pavel
ŠAMPION PONY  PRETORIA RIKITAN (CZE)
plemeno: welsh pony of cob,sekce C
chovatel: Marwin v.o.s.    majitel: Baloušková Tereza
WELSH PONY
SPORTOVNÍ PONY
PONY ŠAMPION A VÍTĚZOVÉ