POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU SCHKMS z.s.

v pátek 19. listopadu 2021 od 1600 hodin
restaurace Hanačka, Troubelice

PROGRAM:
    1. Volba orgánů pro sčítání, mandátová komise a komise pro zápis usnesení
2. Zpráva předsedy
3. Zprávy jednotlivých předsedů spolků a odborných svazů
4. Zpráva o hospodaření - finanční zpráva za 2020
5. Zpráva revizní komise
6. Volba předsedy svazu, předsednictva a revizní komise
7. Plán akcí na rok 2022 - činnost SCHKMS
Diskuse as závěr
Žádám předsedy jednotlivých spolků a předsedy odborných svazů o zajištění
účasti  ( 3-5 lidí z každého spolku nebo svazu )
Připravit prezentaci o oblastních výstavách  nebo přehlídkách spolků a svazů.

S pozdravem krásného dne   
      MVDr. František Horník
WYSIWYG Web Builder